Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Ψάχνετε για φθηνό αυτοκίνητο; Ετοιμαστείτε για ηλεκτρονική δημοπρασία

Μία ακόμα ηλεκτρονική δημοπρασία κατασχεμένων οχημάτων προς κυκλοφορία πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, την Τρίτη, 18/10/11. Πάρτε θέση μπροστά στον υπολογιστή σας και "χτυπήστε" το όχημα που βάλατε στο μάτι!

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oddynet.gr μπορείτε να περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική έκθεση των αυτοκινήτων που θα δημοπρατηθούν, να διαβάσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να αποφασίσετε αν κάποιο σας ενδιαφέρει. Στην συνέχεια κάνετε εγγραφή μέλους στην ιστοσελίδα, δωρεάν, στέλντοντας με fax ή ταχυδρομικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Οργανισμού. Έγκρίνονται σχετικά άμεσα, αλλά πρέπει να τα στείλετε τουλάχιστον 2 μέρες πριν την δημοπρασία. Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία μπορείτε να μάθετε στο τηλέφωνο 210-3312921. Όταν εγγραφείε ως μέλος είστε έτοιμος να συμνμετάσχετε, δίνοντας το 10% του ποσού μέσω πιστωτικής, ή τραπεζικού και το υπόλοιπο το ανώτερω σε 72 δόσεις!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Η ποιότητα των οχημάτων

Τα κάθε είδους τροχοφόρα οχήματα που περιέρχονται στη διαχείριση του ΟΔΔΥ Α.Ε., είναι κατά κανόνα μεταχειρισμένα και προέρχονται κυρίως από τα αζήτητα των Τελωνείων, τα Κρατικά αποσυρόμενα τροχοφόρα οχήματα, τα Κατεσχημένα, τα Εγκαταλελειμμένα (Ν.894/79) κ.λ.π. και εκποιούνται με δημόσιους προφορικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς (δημοπρασίες), είτε προς
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ είτε προς ΔΙΑΛΥΣΗ, είτε αποκλειστικά προς ανακύκλωση (Οχήματα τέλους κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ) ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται.Τα εκποιούμενα από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. τροχοφόρα υπόκεινται στον τεχνικό έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών (Κ.Τ.Ε.Ο.). Τυχόν ελλείψεις, που θα επισημανθούν, αποκαθίστανται με ευθύνη και με δαπάνες του αγοραστή. Αν βεβαιωθεί εγγράφως από τον τεχνικό έλεγχο, ή από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών, ότι οι τυχόν ελλείψεις δεν είναι επισκευάσιμες και ότι το τροχοφόρο είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία, τότε ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. την αναστροφή της αγοραπωλησίας (λεπτομέρειες στο άρθρο 44).

Στη συνέχεια ο αγοραστής υποχρεούται επί των πιστοποιητικών να βεβαιώσει τον κυβισμό του οχήματος από αρμόδιο πτυχιούχο Μηχανολόγο. Πριν την ταξινόμησή τους στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει αφού επισκευασθούν (εφ’ οσον τούτο κρινεται απαραίτητο) , να καταβάλλουν αντί εισφοράς, το ειδικό τέλος ταξινόμησης, ΕΠΕΤ, που είναι ίσο με τα "κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας", ενός έτους, στο αρμόδιο ΤΕΛΩΝΕΙΟ.

Τέλος κατά την ταξινόμησή τους στην Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιβαρύνονται με τα έξοδα χορήγησης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν

Στις δημοπρασίες του ΟΔΔΥ Α.Ε. μπορούν να συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως (βλέπε σχετ. Άρθρο 4).Το υπόλοιπο 90% της τιμής πλειοδοσίας υποχρεούνται να το καταβάλουν, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δ.Σ., είτε σε ΜΕΤΡΗΤΑ, οπότε έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 30%, είτε με ΔΟΣΕΙΣ, που ορίζονται για τους εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα σε 72 ΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ, δια δε τους υπόλοιπους αγοραστές σε 24 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ αντίστοιχα, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ. Και στις δύο, επομένως, περιπτώσεις ο συνολικός χρόνος εξόφλησης είναι 6 ΧΡΟΝΙΑ. Οι μηνιαίες δόσεις δε μπορεί να είναι κατώτερες των 80 € και οι τριμηνιαίες κατώτερες των 240 €.

Πηγή: www.oddynet.gr

Περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου