Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Ανάκληση Volvo S60-XC60

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία VOLVO CARS HELLAS, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων VOLVO μοντέλα S60 και XC60.

Η ανάκληση περιλαμβάνει 53 οχήματα, παραγωγής 2012

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, έχει διαπιστωθεί ότι κατά την εφαρμογή της προστατευτικής επίστρωσης στα κάτω μέρος του οχήματος, ενδέχεται να σχηματιστούν σταλακτίτες, οι οποίοι μπορεί να έρθουν σε επαφή με τις σωληνώσεις καυσίμου και να τις φθείρουν.

Αν συμβεί αυτό, τότε ενδεχόμενα θα διαρρεύσει καύσιμο, το οποίο θα δημιουργήσει σχετική οσμή ή/και κηλίδα κάτω από το όχημα. Η Volvo, δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, το καύσιμο που θα διαρρεύσει, να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες στο χώρο του κινητήρα και να αναφλεγεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές της VOLVO, για να γίνει ο έλεγχος και η αποκατάσταση τόσο της προστατευτικής επίστρωσης όσο και των σωληνώσεων καυσίμου, αν αυτό απαιτείται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας VOLVO CAR HELLAS στο τηλέφωνο 210-5794900.

Περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Αντιδράσεις: