Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Η Hyundai Motor Group δημιουργεί την «Hyundai Autron»

Η Hyundai Motor Group ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η σύσταση της «Hyundai Autron» μίας νέας εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου με βασικό τομέα ενασχόλησης την ανάπτυξη μικροϋπολογιστών και λογισμικού για συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου. Ο Όμιλος ασχολείται με τη δημιουργία της νέας εταιρείας από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και το όνομα της νέας εταιρείας απορρέει από τον συνδυασμό των λέξεων «Αυτοκίνητο» και «Ηλεκτρονικά». Η Hyundai Autron έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη δική της τεχνολογία για το σχεδιασμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, άνευ μνήμης μικροϋπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρομαγνητικών ελεγκτών καθώς και την τυποποίηση των τηλεπικοινωνιών. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κορέας έως σήμερα εξαρτώνται από τις εισαγωγές για ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αυτοκινήτων και ημιαγωγών. Στα σύγχρονα οχήματα, ωστόσο, απαιτούνται περίπου 200 συστήματα μικροϋπολογιστών, τα οποία καθιστούν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ελέγχου υπεύθυνα για το 20 έως 30 % του συνολικού κόστους παραγωγής των οχημάτων. Μέσω της συνεργασίας της με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, όπως η Hyundai Mobis και η Kefico, η Hyundai Autron θα επιδιώξει να παρέχει κορυφαία ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η νέα εταιρεία σχεδιάζει να διπλασιάσει τόσο το ερευνητικό όσο και το παραγωγικό της προσωπικό από 200 άτομα σήμερα σε περίπου 400 άτομα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και σε 500 άτομα το επόμενο έτος.

Αντιδράσεις: