Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Ευκολότερη ταξινόμηση αυτοκινήτων στο εξωτερικό πρότεινε η Ε.Ε.-Δείτε γιατί σας αφορά!

Πρόταση για τη δραστική μείωση των περιττών διοικητικών διατυπώσεων κατά τη διαδικασία ταξινόμησης των αυτοκινήτων σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επιτροπή, όταν η πρόταση εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα υπάρξουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:- Οι πολίτες που ζουν ένα μέρος του έτους σε δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εκεί.

- Οι πολίτες που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εκεί.

- Οι πολίτες που αγοράζουν ή πωλούν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να υφίστανται πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους και διοικητικά προβλήματα.

- Οι πολίτες που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί από τον εργοδότη τους εκεί δεν θα χρειάζεται πλέον να το ταξινομήσουν στη χώρα καταγωγής τους.

- Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα μπορούν να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση (π.χ. θα έχουν τα ίδια αυτοκίνητα στις παραθαλάσσιες περιοχές το καλοκαίρι και στις ’λπεις τον χειμώνα). Αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος ενοικίασης των αυτοκινήτων.

- Για τις εταιρείες ισχύει η ίδια αρχή: τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα ημιφορτηγά και τα φορτηγά πρέπει να ταξινομούνται στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται η κεντρική τους έδρα, πράγμα που πρέπει να αποδέχονται οι άλλες χώρες της ΕΕ.

- Οι αρμόδιες για την ταξινόμηση αρχές θα συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των κλεμμένων αυτοκινήτων. Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο θα είναι αδύνατον να ταξινομηθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

- Πολλοί έλεγχοι θα καταργηθούν πλήρως, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα λαμβάνουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για το αυτοκίνητο απευθείας από τους συναδέλφους τους της χώρας στην οποία έχει ήδη ταξινομηθεί το όχημα.

Άρθρο από την naftemporiki.gr

Περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου