Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Δημοπρασία οχημάτων στις 30 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη

Νέα δημοπρασία οχημάτων διενεργεί ο ΟΔΔΥ Θεσσαλονίκης στις 30/11/2011. H δημοπρασία αφορά τροχοφόρα, δίκυκλα και αυτοκίνητα για κυκλοφορία και για διάλυση. Οι όροι που έχει θέσει ο ΟΔΔΥ σχετικά με την εξόφληση αυτών οχημάτων είναι ιδιαίτερα ευνοικοί, γι΄αυτό αν ψάχνετε αυτοκίνητο μεταχειρισμένο αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια ματιά, πατώντας εδώ!Συγκεκριμένα:

"Όσοι από τους συμμετέχοντες αναδειχθούν τελευταίοι πλειοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν αμέσως το 10% της τιμής πλειοδοσίας σε μετρητά και να υπογράψουν το σχετικό πρακτικό. Το υπόλοιπο 90% της τιμής πλειοδοσίας υποχρεούνται να το καταβάλουν, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δ.Σ., είτε σε ΜΕΤΡΗΤΑ, οπότε έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 30%, είτε με ΔΟΣΕΙΣ, που ορίζονται για τους εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα σε 72 ΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ, δια δε τους υπόλοιπους αγοραστές σε 24 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ αντίστοιχα, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ. Και στις δύο, επομένως, περιπτώσεις ο συνολικός χρόνος εξόφλησης είναι 6 ΧΡΟΝΙΑ. Οι μηνιαίες δόσεις δε μπορεί να είναι κατώτερες των 60 EURO και οι τριμηνιαίες κατώτερες των 240 EURO.
Για να έχει ο αγοραστής το δικαίωμα να πληρώσει με δόσεις, οφείλει, προς εξασφάλιση του πιστουμένου τιμήματος, να προσκομίσει στον ΟΔΔΥ Α.Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ κατά το υπόδειγμα που χορηγεί ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. . Αν είναι εν ενεργεία (όχι συνταξιούχος) Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα, γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Τραπεζών, καθώς και των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑ κ.λ.π.), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.2414/1996, μπορεί, αντί εγγυητικής επιστολής, να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ της Υπηρεσίας του με την οποία η Υπηρεσία του να αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί από το μηνιαίο μισθό του το ποσό των δόσεων (υπόδειγμα βεβαίωσης επισυνάπτεται του παρόντος).
Έναντι αυτού του μοναδικού πλεονεκτήματος, που έχουν οι ανωτέρω υπάλληλοι να διακανονίζουν με δόσεις χωρίς να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή, τους επιβάλλονται ορισμένες υποχρεώσεις ως προς το χρόνο μεταβίβασης του αγοραζομένου τροχοφόρου κ.λ.π. (βλέπε άρθρο 37).

Τα εκποιούμενα από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. τροχοφόρα υπόκεινται στον τεχνικό έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών (Κ.Τ.Ε.Ο.). Τυχόν ελλείψεις, που θα επισημανθούν, αποκαθίστανται με ευθύνη και με δαπάνες του αγοραστή."

Πηγή: www.oddy.gr

Περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου