Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση των δεδομένων και την υποβολή προτάσεων προκειμένου να αναπτυχθούν οι εφαρμογές ηλεκτροκίνησης των οχημάτων στη χώρα μας κατά τρόπο που να περιορίζει την εισαγόμενη ενέργεια, να βελτιώνει το περιβάλλον αλλά και να ευνοεί επιχειρηματικές – αναπτυξιακές δράσεις

Κατά την άποψη του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., ο πρόεδρος του οποίου θα συμμετέχει στην επιτροπή ως μέλος, η απόφαση αυτή, που φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Ιωάννη Μανιάτη, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή της χώρας στη συντελούμενη τεχνολογική επανάσταση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και για την πολλαπλή αξιοποίησή της με περιβαλλοντικά αλλά και αναπτυξιακά εθνικά κριτήρια.

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και σε προγραμματικές συμφωνίες για την ανάπτυξη υποδομών στήριξης της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και πολλοί επιχειρηματικοί κλάδοι έχουν ήδη στραφεί στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που θα απαιτήσουν οι νέες τεχνολογίες. Η Ελλάδα δικαιούται να διεκδικήσει το μερίδιό της από τη δραστηριότητα αυτή και μόνο με προγραμματισμένες και συντονισμένες από την Κυβέρνηση ενέργειες μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο για το σκοπό αυτό κλίμα

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου