Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Η Opel σχεδιάζει να τερματίσει την παραγωγή αυτοκινήτων στο Bochum το 2016

Η Διοίκηση της Adam Opel AG ενημέρωσε σήμερα τους εργαζομένους της ότι η πρόκειται να τερματιστεί η παραγωγή οχημάτων στο Bochum αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του τρέχοντος Zafira – που αναμένεται το 2016. Τον Ιούνιο, η Opel ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια παραγωγής στο Bochum ενός διαδόχου του Zafira λόγω συρρίκνωσης της Ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου και υπερ-δυναμικότητας στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, αυτή η κατάσταση δεν μπόρεσε να αλλάξει. Η αποθήκη στο Bochum θα συνεχίσει να προσφέρει θέσεις εργασίας πέραν του 2016 και ενδέχεται να επεκταθεί. Επιπλέον η Opel βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων για μια νέα Μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων στο Bochum. Εξάλλου, η ομάδα εργασιών “Bochum Perspective 2022”, που πρόσφατα συγκροτήθηκε από τη Opel στόχο έχει να εστιάσει στην τοπική ανάπτυξη, στη διασφάλιση των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πόλη του Bochum αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Ruhr. Η ομάδα “Bochum Perspective 2022” αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης, αλλά και ηγέτες και πρωτοπόρους του εργασιακού τομέα, της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οικονομικών ινστιτούτων που βρίσκονται στην περιοχή Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η Opel θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία τόσο οικονομικά όσο και με το απαραίτητο προσωπικό. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο “Drive Opel 2022” το οποίο στόχο έχει τον ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων (break-even) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Η Opel σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορίας της μέσω καλύτερης διαχείρισης του κόστους, επανα-στόχευσης της στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές, βελτιώνοντας την εικόνα της μάρκας, ενισχύοντας την ποιότητα του μεριδίου αγοράς και κάνοντας την είσοδό της σε νέες αγορές και κατηγορίες. Από το 2012 έως το 2016, η Opel θα λανσάρει συνολικά 23 νέα μοντέλα και 13 νέους κινητήρες.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου