Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Νέα απόσυρση 2011: Όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας

Η πολυσυζητημένη απόσυρση της φετινής χρονιάς έχει ήδη δρομολογηθεί αφού υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα συναρμόδια υπουργεία. Μπορεί να καθυστέρησε 2 μήνες, αλλά φαίνεται ότι το μέτρο που θα δώσει την τονωτική ένεση στην αγορά αυτοκινήτου θα προλάβει να ισχύσει για το 2011.


Όπως διαβάσαμε στην υπουργική απόφαση, η απόσυρση θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011 και μπορούν να συμμετάσχουν οχήματα με άδεια κυκλοφορίας πριν την 31η Δεκεμβρίου 1998. Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή κακόβουλες πράξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 καθώς και ενδεχόμενες οφειλές προηγούμενων ετών. Αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος. Αυτός χορηγεί βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι «για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας... έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και των προηγούμενων ετών». Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), το οποίο εποπτεύει η ΕΔΟΕ.


1. Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αποσυρόμενο αυτοκίνητο σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους ζωής και παίρνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής.

2. Το προς καταστροφή όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος.

3. Κατόπιν, εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη μέσα σε οκτώ ημέρες.

4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσει η οριστική διαγραφή.

5. Η παραπάνω υπηρεσία παραδίδει στον ιδιοκτήτη τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής, αφού με υπεύθυνη δήλωση διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη διαγραφή πραγματοποιείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κίνητρα για την απόσυρση.

6. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας, σχετικά με τη μηχανική κατάσταση του αυτοκινήτου.

7. Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και απαιτούνται.

8. Προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, δίδονται αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια με την υποσημείωση «για την παράδοση του οχήματος σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή».


Για την παραλαβή νέου επιβατικού αυτοκινήτου έως 2.000 κ.εκ. ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει σχετική εκχώρηση δικαιώματος απόσυρσης υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το παραστατικό, στο οποίο επισυνάπτονται η πράξη οριστικής διαγραφής καθώς και η βεβαίωση εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που η όλη διαδικασία δρομολογείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, πρέπει να κατατεθούν και τα εξής:

1. Αίτηση με την οποία ζητούν την παραλαβή του καινούργιου αυτοκινήτου, προκειμένου να το διαθέσουν στο δικαιούχο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος, για τη συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση ως προς τη διαδικασία της απόσυρσης ή και του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. _Χ.Α.

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία της απόσυρσης παρέχει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

Σε αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, ως προϋπόθεση για την απόσυρση ενός οχήματος, αφορά μόνο τον τελευταίο ιδιοκτήτη του οχήματος. Ενδεχόμενες οφειλές από άλλους προηγούμενους κατόχους του σε παλαιότερα έτη δεν επηρεάζουν τη διαδικασία.

Τα αυτοκίνητα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ), απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Όταν οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, δίδεται από την εφορία βεβαίωση με την ένδειξη «για παράδοση οχήματος σε εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Πηγή: Περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου