Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για τα αυτοκίνητα Peugeot

Η Lion Ελλάς Α.Ε., ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών σε μία δύσκολη για όλους εποχή, και παρέχει 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης μηχανικών μερών σε όλα τα νέα
αυτοκίνητα Peugeot.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της 5ετούς εγγύησης αποτελεί η τήρηση από τον
κάτοχο του αυτοκινήτου όλων των υποχρεώσεών του σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων
και συντηρήσεων του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους όρους του Βιβλίου Συντήρησης του
Κατασκευαστή.
Για τους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot των τελευταίων 18 μηνών, θα υπάρξει η δυνατότητα
επέκτασης της εγγύησης από 2 σε 5 χρόνια, με μικρό οικονομικό κόστος.
Παράλληλα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Peugeot εξακολουθούν να ισχύουν :
• Εγγύηση 3 ετών για προστασία χρώματος,
• Εγγύηση 12 ετών για αντισκωριακή προστασία, καθώς και
• Οδική Βοήθεια 2 ετών Peugeot Assistance.
Για περισσότερες λεπτομέρειες για την 5ετή εγγύηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο
Επίσημων Εμπόρων Peugeot.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου